въпросник

РАЗДЕЛ 2. АНКЕТА ЗА СПОРТУВАЩИ / НЕСПОРТУВАЩИ

Тази анкета е част от научен проект: “MOVE Project - MOvementValorize Europe. Нови компетенции за треньори”, който има за цел да популяризира социалната значимост на спорта и да подпомогне обучението и работата на спортните специалисти. Проектът включва  4 европейски държави - България, Гърция, Италия и Полша. Проектът „MOVE” е финансиран от Програма Еразъм +.


formICON РАЗДЕЛ 2. АНКЕТА ЗА СПОРТУВАЩИ / НЕСПОРТУВАЩИ
   

barra inferiore partners NEW