ερωτηματολόγιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ/ΜΗ ΑΘΛΗΤΕΣ

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο υπάγεται στο ερευνητικό πρόγραμμα ''MOVE Project - MOvement Valorize Europe New Competence for trainers'' το οποίο στοχεύει να βελτιώσει τον στρατηγικό ρόλο της άθλησης και να ενισχύσει την εκπαίδευση των φορέων σε θέματα άθλησης. Το έργο περιλαμβάνει τις εξής 4 Ευρωπαϊκές χώρες: Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία και Πολωνία και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+.


formICON ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ/ΜΗ ΑΘΛΗΤΕΣ
   

barra inferiore partners NEW