kwestionariusz

KWESTIONARIUSZ DLA SPORTOWCÓW I OSÓB NIEUPRAWIAJĄCYCH SPORTU

Kwestionariusz przedstawiony poniżej jest elementem programu Erasmus plus ‘’MOVE Project - MOvement Valorize Europe. New Competence for trainers’’ mającym na celu ocenę strategicznej roli sportu i edukacji wśród operatorów sportowych w szczególności polegający na zdefiniowaniu kompetencji miękkich potrzebnych do pracy w sporcie akademickim dla trenerów. W projekcie uczestniczą kraje europejskie takie jak: Bułgaria, Grecja, Włochy i Polska)
Ankieta ma na celu:
a) Zdefiniowanie cech potrzebnych do pracy w sporcie akademickim
b) Zrekonstruowanie ogólnego obrazu uczestników oraz operatorów sportowych
c) Zdefiniowanie kompetencji które można ukształtować poprzez sport
d) Zdefiniowanie funkcji sportu i ewentualnych trudności
c) Opracowanie pierwszego opisu kompetencji potrzebnych w sektorze sportu

Obserwacje poczynione podczas projektu dostarczą nam wielu ciekawych informacji pozwalając zidentyfikować dalsze potrzeby sektora sportowego w zakresie kompetencji operatorów sportu
Istnieje możliwość podania imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, który posłuży nam do tworzenia listy komunikacyjnej w celu przekazywania podobnych inicjatyw oraz wymiany informacji wewnątrz społeczności operatorów, którzy pracują w tym samym sektorze. Możliwość networkingu jest w tym wypadku darmowa.


formICON KWESTIONARIUSZ DLA SPORTOWCÓW I OSÓB NIEUPRAWIAJĄCYCH SPORTU
   

barra inferiore partners NEW